Privacy

a private life is a happy life

Dronrijp, 31 oktober 2021

Beste bezoeker,

Trouw met Liefde vindt het belangrijk dat haar dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. De persoonsgegevens die Trouw met Liefde verzameld worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en zijn in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Waar gesproken wordt over een huwelijksvoltrekking wordt ook partnerschapsregistratie of ceremoniële verbintenis bedoeld.

 1. Verkrijgen van gegevens
  Persoonsgegevens en contactgegevens worden verkregen via de gemeente, het bruidspaar of via een derde met toestemming van het bruidspaar.
 2. Gebruik van gegevens
  Om een huwelijk te kunnen voltrekken zijn de persoonsgegevens van een bruidspaar voor verschillende doeleinden noodzakelijk:
 • Als zelfstandig trouwambtenaar is het verplicht een boekhouding bij te houden. Om een factuur te kunnen sturen zijn naam en adresgegevens nodig. De boekhouding dient zeven jaar te worden bewaard.
 • Om contact met het bruidspaar te onderhouden is het van belang naam, e-mailadres en telefoonnummer op te slaan in een digitaal adresboek. Deze worden maximaal 1 jaar na de trouwceremonie uit het digitaal adresboek verwijderd.
  Indien op verzoek van het bruidspaar ook contact gezocht wordt met familie of vrienden, worden deze gegevens na de plechtigheid vernietigd en/of verwijderd.
 • De persoonlijke informatie van het bruidspaar wordt verwerkt tot een speech. Deze speech
  wordt na de huwelijksvoltrekking vernietigd. Na afloop van de ceremonie ontvangt het bruidspaar de speech op schrift in de vorm van een persoonlijk trouwboekje. Een digitale versie hiervan wordt alleen geanonimiseerd opgeslagen. Dit houdt in dat persoonsgegevens worden verwijderd alvorens deze wordt opgeslagen en aantekeningen worden vernietigd.
 • Wanneer een bruidspaar een review schrijft worden de voornaam, trouwlocatie en trouwdatum gepubliceerd op trouwmetliefde.nl. Deze informatie kan worden opgenomen in zoekmachineresultaten. Trouw met Liefde publiceert de review alleen na goedkeuring en toestemming van het bruidspaar. Het bruidspaar behoudt altijd het recht deze informatie te laten verwijderen of anonimiseren.
 • Als een bruidspaar kiest voor het trouwceremoniepakket Luister naar Liefde ontvangt TimeMaud de naw gegevens en het e-mailadres van het bruidspaar om contact te kunnen opnemen over de muzikale invulling van de trouwceremonie.

Conform de AVG mogen geen gegevens worden opgeslagen die niet noodzakelijk zijn. Voor de voltrekking van het huwelijk zijn slechts naamgegevens noodzakelijk. Verdere persoonsgegevens staan op de akte vermeld welke via de gemeente wordt verkregen. Deze akte wordt opgeslagen in de registers van de burgerlijke stand. Indien voor een ceremoniële verbintenis een certificaat wordt gemaakt, bepaald het bruidspaar zelf welke gegevens zij hiervoor verstrekken. Deze gegevens worden direct na de ceremonie verwijderd.

 1. Bewaren van gegevens
  Uitsluitend gegevens die om wettelijke redenen dienen te worden bewaard, worden digitaal opgeslagen. Digitale bestanden kunnen op verschillende manieren worden benaderd. Hiervoor is een goede beveiliging van de computer, tablet en mobiele telefoon middels een virusscan en wachtwoordbeveiliging een vereiste. Dit betekent dat de virusscan altijd up-to-date dient te zijn en een wachtwoord regelmatig, minimaal jaarlijks, dient te worden gewijzigd.
 2. Vernietiging van gegevens
  Indien gegevens op papier staan worden deze, zodra gebruik hiervan niet meer noodzakelijk is, vernietigd. Hiervoor wordt een papiervernietiger gebruikt. Documenten die digitaal verkregen zijn worden, zodra gebruik hiervan niet meer noodzakelijk is, gewist.
 3. Informatie, inzage en correctie
  Een bruidspaar heeft ten alle tijden recht op informatie, inzage en correctie van de gegevens die zij hebben verstrekt.
 4. In geval van datalek
  Indien gegevens onbevoegd in handen van derden zijn gekomen, zal hiervan direct bij het constateren hiervan melding worden gemaakt bij de persoon of personen wie dit betreft en bij de autoriteit persoonsgegevens.
 5. Nieuwsbrief
  Door je te abonneren op de nieuwsbrief geef je Trouw met Liefde toestemming om je te informeren met trouwceremonie tips op maat. Om je de tips op maat te kunnen geven baseert Trouw met Liefde zich op de gegevens die je hebt verstrekt bij je aanmelding voor de nieuwsbrief op trouwmetliefde.nl. Deze gegevens zullen niet worden gedeeld met andere bedrijven of instanties.

Toestemming intrekken
Indien de toestemming verleend blijft, worden de verstrekte gegevens niet verwijderd. Wanneer je je afmeldt voor de nieuwsbrief zullen deze echter zo snel mogelijk worden verwijderd. Je kunt je toestemming intrekken door je via de link in de voettekst van een van de e-mails af te melden voor de Trouw met Liefde nieuwsbrief.

 1. Website
  Op het gebruik van trouwmetliefde.nl is het volgende cookiebeleid van toepassing.

Met vriendelijke groet,
Trouw met Liefde